top of page
gruppebilde.jpg

Tromsø Psykomotorisk Fysioterapi

Hva er psykomotorisk fysioterapi?


Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Om oss.

Vi er 4 psykomotorisk fysioterapeuter som er samlokalisert i Sjølundveien 4. Vi har driftsavtale med Tromsø kommune. 

tromsopsykomotoriskfysioterapi.no.png
bottom of page