top of page

Vårt tilbud

Psykomotorisk Fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og kan gi økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det. Vedvarende spenningsmønster vil over tid gi smerter i muskler og skjelett eller andre plager. Stress, livsbelastning og traumatiske opplevelser virker inn på hvordan vi har det med oss selv. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. 

Første time vil bestå av samtale og kroppsundersøkelse.

Ut fra samtale og kroppsundersøkelse vurderes det om behandling er hensiktsmessig. Du må selv være motivert for behandling og være aktivt deltakende.  

Behandlingen innebærer ulike former for bevegelse og

kroppslig tilnærming

Du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen. 

bottom of page