top of page

Om oss

Vi er 4 psykomotorisk fysioterapeuter som er samlokalisert i Sjølundveien 4. Vi tilbyr psykomotorisk fysioterapi til kommunens innbyggere. Vi følger retningslinjer for prioritering. Det tas i betraktning problemstilling, motivasjon og annen behandling. Behandlingen vil være tidsavgrenset. 

Vi har driftsavtale med Tromsø kommune. 

bottom of page